22665
page-template-default,page,page-id-22665,qi-blocks-1.2.5,qodef-gutenberg--no-touch,stockholm-core-2.3.3,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-9.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Vitafiilis Oy
Nervanderinkatu 7 A 5 00100 Helsinki

Puh. 050 5366996
Sähköposti: annika.havaste@vitafiilis.fi

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Toimitusjohtaja Annika Havaste

Rekisterin nimi

Vitafiilis Oy:n Asiakasrekisteri

Asiakasrekisterin peruste ja käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriä tarvitaan asiakkaan tavoittamiseen, ravintovalmennuksen toteuttamiseen, sekä laskutusta ja kirjanpitoa varten. Tietoja voidaan käyttää markkinointiin rekisteröidyn suostumuksella.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen ja rajautuu aina vain olennaisiin tietoihin käyttötarkoitusta ajatellen. Tietoja tallennetaan vain jos siihen on saatu asianomaisen henkilön lupa kirjallisesti. Tietoja kerätään vain rekisteröitävältä itseltään. Henkilötietoja käsitellään turvallisesti ja varmistetaan etteivät tiedot joudu ulkopuolisten käsiin.

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen.

Tallennettavat tiedot

Rekisterin tietoja ovat etu ravintovalmennusasiakkailta etu – ja sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sekä asiakastietolomakkeen tiedot. Kaikki materiaali on luottamuksellista.Sähköpostimarkkinointia varten suostumuksensa antaneiden tiedoista tallennetaan vain nimi ja sähköpostiosoite.

Rekisterin suojaus

Rekisterin sähköinen materiaali säilytetään tietokoneella, jonka tietoihin pääsee salasanalla vain Annika Havaste. Paperilla olevat tiedot (asiakastietolomakkeet ja muistiinpanot asiakastapaamisesta) säilytetään lukollisessa kaapissa.Sähköpostimarkkinointia varten kerättävissä tiedoissa käytetään asiakasrekisterin teknisessä ylläpidossa ja käytössä ulkopuolista palveluntarjoajaa, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle nimi ja sähköpostiosoite tallennetaan.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja käytetään vain omaan tarpeeseen, eikä tietoja luovuteta eteenpäin. Tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojensa säilytykseen, suoramarkkinointiin ja yhteydenpitoon, jolloin kaikki henkilötiedot hävitetään ja nimi ja sähköpostiosoite poistetaan rekisteristä. Suostumuksen voi peruuttaa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen annika@annikahavaste.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä henkilötietoja Vitafiilis Oy käsittelee. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojensa käsittelyn perusteista. Hänellä on myös oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista kirjallisella pyynnöllä tai henkilökohtaisesti.

Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti. Katso yhteystiedot dokumentin alusta.

Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli seloste muuttuu, sen muutokset laitetaan näkyville selosteeseen päivättyinä.

Laatimispäivämäärä 24.5.2018

css.php